Vi använder Cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt.
Föreningen Varbergs Sim
1977

Följer Svenska Simförbundets Utvecklingstrappa
2019-12-17 12:57

Simiaden - Stadium 4 - Lära sig simträning ( 9år-puberteten)
Förkunskaper: 

1.Utvecklat tekniken i alla simsätt. 

2.Simmaren ska klara av 200m fr/ry/br, 100m me och 25m fj.

Syfte:

1.Att simmaren ska få en grundläggande förståelse för simträningens olika delmoment. 

2.Att stimulera fortsatt utveckling av färdigheter som kommer ha betydelse förden fortsatta prestationsutvecklingen, till exempel förbättrad teknik i alla defyra simsätten som kommer att ge en bättre simork.

Slutmål:

1.visa utveckling på 200m Me och 400m frisim vilket visar på en god allsidighet och uthållighet. 

2.Simmaren ska ha goda tekniska färdigheter, snabbhet, och uthållighet i samtliga fyra simsätt. 

3.Simmaren bör ha tävlat på 100m fr/ry/br, 100m medley och 50m fj.

Fysisk inriktning: Bibehålla Rörlighet och stabilitet. Funktionell träning. Simträna alla simsätten var för sig, tidsmässigt lika mycket. Det är en förutsättning för att kunna utvecklas till medleysimmare.

Teknisk inriktning:Fortsatt vidareutveckla samtliga simsätt/vändningar/starter och UW. Simmaren ska lära sig bli medveten om vikten av god simteknik, tex att simma med långa armtag och minimera motståndet i alla rörelser.

Taktisk inriktning:Utveckla kunskaper om tävlingar, tex förberedelser och efterarbete. Grundläggande kunskap om splittider och uw. Intruducera begrepp som DPS (distance per stroke = distans per armtag), armtagsfrekvens och splittider. 


 
Klubbportalen Team Sportia Varberg
Huvudsponsorer
Samarbetspartners